Historik

Holmbo skola byggdes 1932. Här har många barn lärt sig läsa och skriva.

Skolan lades ner i slutet av 60-talet. Efter många protester

och skolstrejk.